Tip A-B-C-D Big Bag

Ürünlerin dolumu ve boşaltımı sırasında elektrostatik boşalmaya neden olan statik enerji açığa çıkabilir. Ortaya çıkan statik enerji ortamda bulunan tehlikeli gaz ve maddelerden kaynaklı patlama meydana getirebilir. Bu gibi riskli durumların önüne geçmek için antistatik/iletken big bagler kullanılmaktadır.

Tip A: Statik elektrik birikmesine karşı herhangi bir koruyucu özelliği olmayan kumaştan üretilen A tipi big bagler yanıcı ve patlayıcı olmayan ürünlerin dolum, boşaltım ve taşıma işlemlerinde kullanılmaktadır.

Tip B: Düşük gerilim değerine sahip kumaşlardan üretilen B tipi big bagler düşük direnç değerine (6Kv) sahiptir. Yanıcı ve patlayıcı özelliği olmayan ürünlerin dolum, boşaltım ve taşıma işlemlerinde kullanılmaktadır. Kuru ve yanıcı ürünlerin toz formda taşınmasında kullanılabilmektedir.

Tip C (İletken):  C tipi big bagler üzerinde belirli aralıklarla iletken lif bulunan kumaşlardan üretilmektedir. Big Bag üzerinde bulunan kondaktif liflerin gerilim değeri 107 ohm’dan daha az dirençle temasta olmalı ve ürünlerin dolum/boşaltım işlemlerinde kesinlikle topraklanmalıdırlar.C tipi big bagler ürünlerin dolum/boşaltım işlemlerinin gerçekleştirildiği ortamda yanıcı/patlayıcı solvent ve gazların bulunduğu durumlarda kullanılmaktadır.

Tip D (Dağıtıcı): C tipi big baglere alternatif olarak üretilen D tipi big bagler, ürünlerin dolum ve boşaltım işlemleri esnasında big bag üzerindeki Crohmiq kumaş sayesinde topraklamaya ihtiyaç duyulmadan biriken enerjiyi doğrudan atmosfere yaymaktadır. D Tipi big baglerin kullanımı esnasında yüzeylerinin su, yağ gibi iletken maddelerle temas etmemesi sağlanmalıdır.

Kaldırma Seçenekleri
Doldurma Seçenekleri
Boşaltma Seçenekleri
Panel Seçenekleri